12345678910...
تاریخ اعلام نیاز : 1394/03/06    
کد کار : SSK-6259 شغل درخواستی : حسابدار / حقوق و دستمزد
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 30 سال ساعت کار : 8 الی 16:30 - پنج شنبه ها تا 13
نوع فعالیت : خدماتی و بازرگانی محدوده فعالیت : میدان فاطمی
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار - بیمه از روز اول + مزایا
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
لیسانس - مسلط به حقوق و دستمزد
تاریخ اعلام نیاز : 1394/03/06    
کد کار : SSK-6258 شغل درخواستی : مسئول دفتر
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 30 سال ساعت کار : 8 الی 16:30 - پنج شنبه ها تا 13
نوع فعالیت : خدماتی و بازرگانی محدوده فعالیت : میدان فاطمی
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار - بیمه از روز اول + مزایا
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
لیسانس - تایپ قوی - فن بیان خوب - مسلط به کامپیوتر
تاریخ اعلام نیاز : 1394/03/06    
کد کار : SSK-6256 شغل درخواستی : مسئول دفتر
جنسیت نیروی مورد نیاز : هردو تعداد نیروی مورد نیاز : 2
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8 الی 17:00 - پنجشنبه ها نیمه وقت
نوع فعالیت : بورس محدوده فعالیت : خیابان ولیعصر
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار - بیمه از روز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
لیسانس - مسلط به کامپیوتر - سابقه کار داشته باشد
تاریخ اعلام نیاز : 1394/03/06    
کد کار : SSK-6254 شغل درخواستی : سرایدار
جنسیت نیروی مورد نیاز : هردو تعداد نیروی مورد نیاز : 2
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : تمام وقت
نوع فعالیت : مجتمع محدوده فعالیت : سرایدار
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار - بیمه ندارد
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
 
تاریخ اعلام نیاز : 1394/03/06    
کد کار : SSK-6252 شغل درخواستی : منشی
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8 الی 17:00
نوع فعالیت : واردات محدوده فعالیت : میرداماد
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار - بیمه بعد از 3 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم - جوابگوی تلفن - پذیرایی از مهمان ها
تاریخ اعلام نیاز : 1394/03/05    
کد کار : SSK-6252 شغل درخواستی : منشی
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8 الی 17:00
نوع فعالیت : واردات محدوده فعالیت : میرداماد
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار - بیمه بعد از 3 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم - جوابگوی تلفن - پذیرایی از مهمان ها
تاریخ اعلام نیاز : 1394/03/05    
کد کار : SSK-6250 شغل درخواستی : خدماتی - تحصیلدار
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 38 سال ساعت کار : 8 الی 17 و پنجشنبه تعطیل
نوع فعالیت : یو پی اس محدوده فعالیت : ستاری جنوبی
حقوق و مزایا :  حقوق 1000000 + بیمه از روز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
ترجیحا دیپلم - گواهینامه موتور - کارهای بیرون و نظافت را انجام دهد
تاریخ اعلام نیاز : 1394/03/05    
کد کار : SSK-6249 شغل درخواستی : تحصیلدار
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : 28 سال ساعت کار : 8 الی 17:00 - پنجشنبه ها نیمه وقت
نوع فعالیت : آسانسور محدوده فعالیت : بلوار فتح
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار - بیمه بعد از یک ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم -گواهی نامه موتور - اگر گواهی نامه ماشین داشته باشد بهتر است -
تاریخ اعلام نیاز : 1394/03/05    
کد کار : SSK-6247 شغل درخواستی : آبدارچی
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : زیر 35 سال ساعت کار : ساعت 9 الی 15
نوع فعالیت : کتاب محدوده فعالیت : کارگر شمالی
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار - بیمه بعد از دو ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم - سابقه کار داشته باشد
تاریخ اعلام نیاز : 1394/03/05    
کد کار : SSK-6245 شغل درخواستی : منشی
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 30 سال ساعت کار : 8 الی 17:00 - پنجشنبه ها نیمه وقت
نوع فعالیت : حمل و نقل محدوده فعالیت : شماره 2
حقوق و مزایا :  حقوق 1000000 - بیمه از روز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم به بالا - مسلط به کامپیوتر
12345678910...