12345678910...
تاریخ اعلام نیاز : 1393/12/06    
کد کار : SSK-6020 شغل درخواستی : خدماتی
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 40 سال ساعت کار : 7:30 تا 17:30 - پنجشنبه ها تعطیل
نوع فعالیت : بازرگانی محدوده فعالیت : میدان توحید
حقوق و مزایا :  حقوق توافقی - بیمه بعد از یک ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
حداقل دیپلم - کارهای نظافت و آبدارچی را انجام دهد.
تاریخ اعلام نیاز : 1393/12/05    
کد کار : SSK-6018 شغل درخواستی : تراشکار ماهر
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 37 سال ساعت کار : 7.30 الی 17 - پنجشنبه ها تا 13
نوع فعالیت : سیلو سازی محدوده فعالیت : جاده قم (شمس آباد)
حقوق و مزایا :  بالای وزارت کار - مزایا - بیمه بعد از یک ماه + ناهار
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
 سرویس رفت و برگشت از اسلامشهر،حصارکو رباط کریم - حداقل 3 سال سابقه کار داشته باشند
تاریخ اعلام نیاز : 1393/12/05    
کد کار : SSK-6015 شغل درخواستی : کارشناس It
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه ها نیمه وقت
نوع فعالیت : نوشیدنی محدوده فعالیت : پاسگاه نعمت آباد
حقوق و مزایا :  حقوق توافقی - اضافه کاری - بیمه از روز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
حتما 1 سال سابقه کاری داشته باشد. مهارت سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه مسلط باشد.
تاریخ اعلام نیاز : 1393/12/04    
کد کار : SSK-6014 شغل درخواستی : منشی حسابدار
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 33 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه تعطیل
نوع فعالیت : بورسی محدوده فعالیت : خیابان شهید بهشتی
حقوق و مزایا :  700000 تا 900000 - بیمه بعد از یک ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم - (word - اکسل - اینترنت ) خوب - آشنایی با کارهای حسابداری
تاریخ اعلام نیاز : 1393/12/03    
کد کار : SSK-6012 شغل درخواستی : خدماتی
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : 28 تا 35 سال ساعت کار : 7 تا 17 - پنج شنبه ها تعطیل - اضافه کاری
نوع فعالیت : مشاور راهسازی محدوده فعالیت : میدان فاطمی
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار - مزایا - بیمه از روز اول + بیمه تکمیلی
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
حداقل دیپلم - کارهی نظافت و آبدارچی را باید انجام دهد. مرتب و خوش قیافه و زرنگ
تاریخ اعلام نیاز : 1393/12/03    
کد کار : SSK-6011 شغل درخواستی : کارشناس صنایع غذایی
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه ها تعطیل
نوع فعالیت : آزمایشگاه محدوده فعالیت : خیابان آزادی - اسکندری شمالی
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار + بیمه بعد از 3 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
مدرک کارشناس صنایع غذایی - حداقل 1 سال سابقه کاری
تاریخ اعلام نیاز : 1393/12/02    
کد کار : SSK-6010 شغل درخواستی : کارشناس فروش
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 2
سن مورد نیاز : 25 تا 35 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه ها تا 13
نوع فعالیت : تولید و واردات نهادهای کشاورزی محدوده فعالیت : پاسداران
حقوق و مزایا :  توافی - بیمه بعد از دوره آزمایشی
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
مهندسی کشاورزی داشته باشد و آشنایی در زمینه فروش
تاریخ اعلام نیاز : 1393/12/02    
کد کار : SSK-6008 شغل درخواستی : کارمند امور قراردادها
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 30 سال ساعت کار : 8:30 تا 17:00 - پنجشنبه ها تا 12
نوع فعالیت : گواهی نامه ایزو محدوده فعالیت : خیابان عباس آباد
حقوق و مزایا :  طبق قانون کار - بیمه بعد از 3 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم - زرنگ و مرتب باشند - word - اکسل خوب
تاریخ اعلام نیاز : 1393/11/28    
کد کار : SSK-6006 شغل درخواستی : مسئول دفتر مدیرعامل
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنج شنبه ها تا 12
نوع فعالیت : لوازم خانگی محدوده فعالیت : میدان آرژانتین
حقوق و مزایا :  بین 1000000 تا 2000000 - بیمه از روز اول + بیمه تکمیلی
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
حداقل کارشناسی - زبان انگلیسی - سابقه کاری داشته باشد
تاریخ اعلام نیاز : 1393/11/27    
کد کار : SSK-6005 شغل درخواستی : خدماتی
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 2
سن مورد نیاز : زیر 40 سال ساعت کار : 6:15 تا 16:30 - پنجشنبه ها تعطیل
نوع فعالیت : دیزل - موتور سازی محدوده فعالیت : کیلومتر 6 جاده مخصوص
حقوق و مزایا :  پایه وزرات کار - بیمه از روز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
حداقل 5 سال سابقه کاری - گاهی اوقات اضافه کار دارند - دیپلم یا سوادخواندن و نوشتن را داشته باشد - تمیز ومرتب و زرنگ باشند.
12345678910...