12345678910...
تاریخ اعلام نیاز : 1393/04/30    
کد کار : SSK-5681 شغل درخواستی : کارگر ساده
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 5
سن مورد نیاز : 20-30 ساعت کار : 7.30 الی 17:00 - اضافه کاری
نوع فعالیت : کارتن سازی محدوده فعالیت : شادآباد
حقوق و مزایا :  وزارت کار + بیمه بعد ز 2 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
حداقل دیپلم
تاریخ اعلام نیاز : 1393/04/30    
کد کار : SSK-5680 شغل درخواستی : خدماتی
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : 40 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه ها تا 14 - اضافه کاری
نوع فعالیت : پیمانکاری محدوده فعالیت : بلوار فردوس
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار + بیمه از روز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم - گاهی اوقات کارهای بانکی هم انجام میدهند.
تاریخ اعلام نیاز : 1393/04/29    
کد کار : SSK-5678 شغل درخواستی : برق خورو
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 5
سن مورد نیاز : تا 30 سال ساعت کار : 7 تا 16:00 - پنجشنبه ها تا 15
نوع فعالیت : تعمیرگاه مرکزی محدوده فعالیت : بزرگراه یادگار امام
حقوق و مزایا :  سه ماه اول وزارت کار + بیمه بعد از یک ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم یا فوق دیپلم برق خودرو - دوره 18 ماه فنی و حرفه ای برق خودرو را گذرانده باشد.
تاریخ اعلام نیاز : 1393/04/29    
کد کار : SSK-5676 شغل درخواستی : اپراتور پانچ cNc
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 40 سال ساعت کار : 8 الی 18 - پنجشنبه ها تا 13
نوع فعالیت : سیلو سازی محدوده فعالیت : شهرک صنعتی شمس آباد
حقوق و مزایا :  پایه 700000- بیمه بعد از یک هفته + ناهار + سرویس + مزایای وزارت کار
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم یا فوق دیپلم مکانیک یا ماشین ابزار یا نقشه کشی صنعتی - سابقه کار داشته باشند - سرویس رفت و برگشت از اسلامشهر،پاسگاه نعمت آباد - کهریزک
تاریخ اعلام نیاز : 1393/04/29    
کد کار : SSK-5675 شغل درخواستی : خم کار - برش کار - جوشکارco2
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 40 سال ساعت کار : 8 الی 18 - پنجشنبه ها تا 13
نوع فعالیت : سیلو سازی محدوده فعالیت : شهرک صنعتی شمس آباد
حقوق و مزایا :  پایه 700000 + مزایای وزارت کار - بیمه بعد از یک هفته + نهار + سرویس
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
 سابقه کار داشته باشد - سرویس رفت و برگشت از اسلامشهر،پاسگاه نعمت آباد - کهریزک
تاریخ اعلام نیاز : 1393/04/29    
کد کار : SSK-5674 شغل درخواستی : راننده لیفتراک
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 40 سال ساعت کار : 8 الی 18 - پنجشنبه ها تا 13
نوع فعالیت : سیلو سازی محدوده فعالیت : شهرک صنعتی شمس آباد
حقوق و مزایا :  پایه 700000 + مزایای وزارت کار - بیمه بعد از یک هفته + ناهار
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
 سرویس رفت و برگشت از اسلامشهر،پاسگاه نعمت آباد - کهریزک - سال سابقه کار داشته باشند-
تاریخ اعلام نیاز : 1393/04/29    
کد کار : SSK-5673 شغل درخواستی : انباردار
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 40 سال ساعت کار : 8 الی 18 - پنجشنبه ها تا 13
نوع فعالیت : سیلو سازی محدوده فعالیت : شهرک صنعتی شمس آباد
حقوق و مزایا :  پایه 700000 + مزایای وزارت کار - بیمه بعد از یک هفته + ناهار
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
 سرویس رفت و برگشت از اسلامشهر،پاسگاه نعمت آباد - کهریزک - سال سابقه کار داشته باشند- مسلط به پارس سیستم
تاریخ اعلام نیاز : 1393/04/29    
کد کار : SSK-5672 شغل درخواستی : کنترل ایمنی Hse
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه ها تا 14 - اضافه کاری
نوع فعالیت : فنی مهندسی محدوده فعالیت : اشرفی اصفهانی
حقوق و مزایا :  وزارت کار + بیمه از روز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
کارشناسی ایمنی صنعتی - کنترل ایمنی کارگاه
تاریخ اعلام نیاز : 1393/04/25    
کد کار : SSK-5671 شغل درخواستی : منشی
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 30 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه ها تا 14 - اضافه کاری
نوع فعالیت : فنی مهندسی محدوده فعالیت : اشرفی اصفهانی
حقوق و مزایا :  وزارت کار + بیمه از روز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم - مسلط به تایپ ،word ،اکسل - آشنایی با اینترنت - انجام امور اداری
تاریخ اعلام نیاز : 1393/04/25    
کد کار : SSK-5670 شغل درخواستی : خدماتی
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 50 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه ها تا 14 - اضافه کاری
نوع فعالیت : فنی مهندسی محدوده فعالیت : اشرفی اصفهانی
حقوق و مزایا :  وزارت کار + بیمه از روز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
سواد خواندن و نوشتن داشته باشد.
12345678910...