12345678910...
تاریخ اعلام نیاز : 1393/06/05    
کد کار : SSK-5758 شغل درخواستی : منشی
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 25 سال ساعت کار : 9 تا 17:00 - پنجشنبه ها تا 12
نوع فعالیت : پشتیبانی شبکه محدوده فعالیت : جمالزاده شمالی
حقوق و مزایا :  وزارت کار - بیمه بعد از یک ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم - آشنا به فروش
تاریخ اعلام نیاز : 1393/06/05    
کد کار : SSK-5757 شغل درخواستی : کمک حسابدار
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 25 سال ساعت کار : 9 تا 17:00 - پنجشنبه ها تا 12
نوع فعالیت : پشتیبانی شبکه محدوده فعالیت : جمالزاده شمالی
حقوق و مزایا :  توافقی - بیمه بعد از یک ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری - آشنا به حسابداری
تاریخ اعلام نیاز : 1393/06/04    
کد کار : SSK-5755 شغل درخواستی : جوشکار
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه ها فعلا معلوم نیست
نوع فعالیت : تولیدکننده درب اتوماتیک محدوده فعالیت : شهرک صنعتی شمس آباد
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار - بیمه بعد از یک ماه - سرویس از نواب + نهار
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
تجربه کاری داشته باشد.
تاریخ اعلام نیاز : 1393/06/04    
کد کار : SSK-5754 شغل درخواستی : برقکار
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه ها فعلا معلوم نیست
نوع فعالیت : تولیدکننده درب اتوماتیک محدوده فعالیت : شهرک صنعتی شمس آباد
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار - بیمه بعد از یک ماه - سرویس از نواب + نهار
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم - برقکار صنعتی
تاریخ اعلام نیاز : 1393/06/04    
کد کار : SSK-5753 شغل درخواستی : مونتاژکار
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 5
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه ها فعلا معلوم نیست
نوع فعالیت : تولیدکننده درب اتوماتیک محدوده فعالیت : شهرک صنعتی شمس آباد
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار - بیمه بعد از یک ماه - سرویس از نواب + نهار
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم -
تاریخ اعلام نیاز : 1393/06/04    
کد کار : SSK-5752 شغل درخواستی : حسابدار
جنسیت نیروی مورد نیاز : هردو تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه ها فعلا معلوم نیست
نوع فعالیت : تولیدکننده درب اتوماتیک محدوده فعالیت : شهرک صنعتی شمس آباد
حقوق و مزایا :  حقوق توافقی - بیمه بعد از یک ماه - سرویس از نواب + نهار
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
مدرک تحصیلی مهم نیست - سابقه کاری داشته باشد - کار بلد باشد
تاریخ اعلام نیاز : 1393/06/04    
کد کار : SSK-5751 شغل درخواستی : کارگر ساده
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 10
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه ها فعلا معلوم نیست
نوع فعالیت : تولیدکننده درب اتوماتیک محدوده فعالیت : شهرک صنعتی شمس آباد
حقوق و مزایا :  پایه وزارت کار - بیمه بعد از یک ماه - سرویس از نواب + نهار
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
حداقل دیپلم
تاریخ اعلام نیاز : 1393/06/04    
کد کار : SSK-5749 شغل درخواستی : کارمند فروش
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 30 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه ها تعطیل
نوع فعالیت : تولیدکننده لوازم رایانه محدوده فعالیت : بزرگراه فتح
حقوق و مزایا :  حقوق 700000 - بیمه بعد از 2 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
ترجیحا لیسانس - تسلط به کامپیوتر - ظاهری مرتب و آراسته - ساکن محدوده شرکت - مجرد
تاریخ اعلام نیاز : 1393/06/03    
کد کار : SSK-5747 شغل درخواستی : منشی حسابدار
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 32 سال ساعت کار : 8 تا 16:00 - پنجشنبه ها 13
نوع فعالیت : پیمانکاری شهرداری محدوده فعالیت : خیابان فاطمی
حقوق و مزایا :  وزارت کار + 200000 - بیمه از روز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
حداقل دیپلم - آشنایی با word ، اکسل - آشنایی به حسابداری
تاریخ اعلام نیاز : 1393/06/02    
کد کار : SSK-5745 شغل درخواستی : کارمند دفتری
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8:30 تا 17:00 - پنجشنبه ها تا 12:30
نوع فعالیت : اتوماسیون صنعتی محدوده فعالیت : خیابان توحید
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار + بیمه از روز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
ترجیحا لیسانس برق - مسلط به زبان انگلیسی
12345678910...