12345678910...
تاریخ اعلام نیاز : 1393/12/11    
کد کار : SSK-6033 شغل درخواستی : تکنسین برق یا الکترونیک
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 7:30 تا 16:00 - پنج شنبه ها تا 11
نوع فعالیت : دستگاه پول شمار محدوده فعالیت : محدوده فعالیت در تهران
حقوق و مزایا :  پایه وزارت کار - بیمه از روز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم و فوق دیپلم برق یا الکترونیک - اگه سابقه کاری داشته باشند بهتر است
تاریخ اعلام نیاز : 1393/12/11    
کد کار : SSK-6031 شغل درخواستی : مدیر فروش
جنسیت نیروی مورد نیاز : هردو تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 38 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه ها تا 12:30
نوع فعالیت : غرفه سازی محدوده فعالیت : رسالت
حقوق و مزایا :  توافقی - بیمه بعداز دوره آزمایشی
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
لیسانس - سابقه کاری در زمینه فروش داشته باشد
تاریخ اعلام نیاز : 1393/12/11    
کد کار : SSK-6029 شغل درخواستی : کارمند اداری
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : 25 تا 45 ساعت کار : 8:00 تا 16:00 - اضافه کاری - پنج شنبه ها تا ساعت 14:00
نوع فعالیت : انواع بیمه ها محدوده فعالیت : یوسف آباد
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار + بیمه بعد از یک ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم - آشنا به کامپیوتر (word - اکسل ) - سابقه کار داشته باشد
تاریخ اعلام نیاز : 1393/12/10    
کد کار : SSK-6028 شغل درخواستی : نگهبان
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 12
سن مورد نیاز : تا 45 سال ساعت کار : 12-Dec
نوع فعالیت : میوه وتربار محدوده فعالیت : خاوران
حقوق و مزایا :  حقوق 900000 - بیمه بعد از 3 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
سیکل یا دیپلم - زرنگ و کاری و مرتب باشند.
تاریخ اعلام نیاز : 1393/12/10    
کد کار : SSK-6026 شغل درخواستی : حسابدار
جنسیت نیروی مورد نیاز : هردو تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 38 سال ساعت کار : 9 تا 17:00 - پنجشنبه ها تا 14
نوع فعالیت : فنی و مهندسی محدوده فعالیت : میدان فاطمی
حقوق و مزایا :  حقوق توافقی - بیمه بعد از 3 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
مدرک تحصیلی مهم نیست - مسلط به نرم افزار هلو - مسلط به انجام امور مالی
تاریخ اعلام نیاز : 1393/12/10    
کد کار : SSK-6025 شغل درخواستی : خدماتی
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 35سال ساعت کار : 8الی 17 - پنج شنبه ها تا 13 - اضافه کار هم دارند
نوع فعالیت : آبشن های خودرو محدوده فعالیت : سردار جنگل
حقوق و مزایا :  وزارت کار + مزایا - بیمه بعد از 3ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
کارهای آبدارچی و نظافت را انجام دهد. مرتب و تمیز باشد.
تاریخ اعلام نیاز : 1393/12/09    
کد کار : SSK-6024 شغل درخواستی : تراشکار ماهر
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : 40 سال ساعت کار : 7:45 - 15:20 - اضافه کاری
نوع فعالیت : نوشابه محدوده فعالیت : کیلومتر 4 جاده قدیم کرج
حقوق و مزایا :  بالای وزارت کار + مزایا + نهار - بیمه بعد از یک ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
حداقل دیپلم -
تاریخ اعلام نیاز : 1393/12/09    
کد کار : SSK-6023 شغل درخواستی : کارگر انبار
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 2
سن مورد نیاز : 30 سال ساعت کار : یک هفته شیفت صبح - یک هفته شیفت شب
نوع فعالیت : نوشابه محدوده فعالیت : کیلومتر 4 جاده قدیم کرج
حقوق و مزایا :  پایه وزارت کار + مزایا + نهار - بیمه بعد از یک ماه - سرویس از کرج - اسلامشهر
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
حداقل دیپلم - زبروزرنگ و کاری باشد
تاریخ اعلام نیاز : 1393/12/09    
کد کار : SSK-6022 شغل درخواستی : مسئول دفتر
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : 30 سال ساعت کار : 7:45 تا 15:20 - اضافه کاری
نوع فعالیت : نوشابه محدوده فعالیت : کیلومتر 4 جاده قدیم کرج
حقوق و مزایا :  پایه وزارت کار + مزایا + نهار - بیمه بعد از یک ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
مجرد - دیپلم تا لیسانس - تسلط به زبان انگلیسی - تسلط به word - اکسل - سابقه کاری انجام امور دفتری
تاریخ اعلام نیاز : 1393/12/06    
کد کار : SSK-6020 شغل درخواستی : خدماتی
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 40 سال ساعت کار : 7:30 تا 17:30 - پنجشنبه ها تعطیل
نوع فعالیت : بازرگانی محدوده فعالیت : میدان توحید
حقوق و مزایا :  حقوق توافقی - بیمه بعد از یک ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
حداقل دیپلم - کارهای نظافت و آبدارچی را انجام دهد.
12345678910...