12345678910...
تاریخ اعلام نیاز : 1393/08/06    
کد کار : SSK-5844 شغل درخواستی : خدماتی
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 45 سال ساعت کار : 8 الی 17.30 و پنجشنبه تعطیل
نوع فعالیت : الکترونیک محدوده فعالیت : بهشتی
حقوق و مزایا :  700 + اضافه کار + بیمه بعد از 1 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
سیکل به بالا - نظافت و پذیرایی و گاهی جابجایی هم انجام دهد
تاریخ اعلام نیاز : 1393/08/06    
کد کار : SSK-5842 شغل درخواستی : خدماتی
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : 25-35 ساعت کار : شنبه تا سه شنبه 8.30 ای 17.30 و چهارشنبه تا 16.30 و مابقی تعطیل
نوع فعالیت : دخانیات محدوده فعالیت : فرشته
حقوق و مزایا :  700 + بیمه بعد از 1 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
راهنمایی به بالا - نظافت و پذیرایی
تاریخ اعلام نیاز : 1393/08/06    
کد کار : SSK-5840 شغل درخواستی : کارشناس مکانیک
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 30 سال ساعت کار : 7.30 الی 15.30
نوع فعالیت : تعمیرات فنی قطارهای مسافربری محدوده فعالیت : راه آهن
حقوق و مزایا :  توافقی+ بیمه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
باید با معرفی نامه و یک کارت شناسایی به محل مراجعه کنند - ترجیحا گرایش سرپرست فنی داشته باشد و در این زمینه سابقه کاری داشته باشد - بعنوان جانشین مدیر سایت فعالیت خواهند کرد
تاریخ اعلام نیاز : 1393/08/06    
کد کار : SSK-5839 شغل درخواستی : مکانیک
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 5
سن مورد نیاز : تا 30 سال ساعت کار : 7.30 الی 15.30
نوع فعالیت : تعمیرات فنی قطارهای مسافربری محدوده فعالیت : راه آهن
حقوق و مزایا :  وزارت کار + بیمه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم مکانیک - باید با معرفی نامه و یک کارت شناسایی به محل مراجعه کنند - پرسنل در زمینه فنی یا ریلی کار کرده باشند و آچار به دست باشند - به دلیل حساسیت کار تعطیلی ندارند اما با پرسنل بطور شیفتی برای مرخصی هماهنگ میشود - اضافه کار دارند و همینطور حق شیقت به آنها تعلق میگیرد - قرداد با مزایای وزارت کار بسته میشود - کارگر ساده دریافتی ماهانه 1-1.200 دارند
تاریخ اعلام نیاز : 1393/08/06    
کد کار : SSK-5837 شغل درخواستی : بازاریاب
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 3
سن مورد نیاز : جوان باشد ساعت کار : 8.30 الی 16 و پنجشنبه نیمه وقت
نوع فعالیت : فولاد محدوده فعالیت : شیرپاستوریزه
حقوق و مزایا :  وزارت کار + بیمه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
ترجیحا دارای سابقه کار و سلامت جسمانی مهم است
تاریخ اعلام نیاز : 1393/08/06    
کد کار : SSK-5836 شغل درخواستی : منشی
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : 35 ساعت کار : 8.30 الی 16 و پنجشنبه نیمه وقت
نوع فعالیت : فولاد محدوده فعالیت : شیرپاستوریزه
حقوق و مزایا :  وزارت کار + بیمه بعد از تائید کارفرما
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
آشنا به تایپ و کامپیوتر
تاریخ اعلام نیاز : 1393/08/06    
کد کار : SSK-5835 شغل درخواستی : حسابدار
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8.30 الی 16 و پنجشنبه نیمه وقت
نوع فعالیت : فولاد محدوده فعالیت : شیرپاستوریزه
حقوق و مزایا :  وزارت کار + بیمه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
آشنا به تایپ و حسابداری - نرم افزار داخلی آموزش داده میشود
تاریخ اعلام نیاز : 1393/08/05    
کد کار : SSK-5833 شغل درخواستی : خدماتی
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : 45 سال ساعت کار : 8.30 الی 17
نوع فعالیت : بازرگانی محدوده فعالیت : لارستان
حقوق و مزایا :  600 - بدون بیمه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
سواد خواندن و نوشتن داشته باشد - نظافت و پذرایی و گرم کردن غذا و گاهی کارهای بیرون از دفتر
تاریخ اعلام نیاز : 1393/08/04    
کد کار : SSK-5831 شغل درخواستی : خط تولید
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 10
سن مورد نیاز : تا 30 سال ساعت کار : 7 تا 17:00 - اضافه کاری
نوع فعالیت : تولید قطعات خودرو صنعتی محدوده فعالیت : بعد از شیر پاستوریزه
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار + مزایا - بیمه بعد از یک ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم
تاریخ اعلام نیاز : 1393/07/30    
کد کار : SSK-5829 شغل درخواستی : منشی
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 30 سال ساعت کار : 9 تا 17:30 - پنجشنبه ها تا 13:30
نوع فعالیت : فروش لوازم خانگی محدوده فعالیت : میدان جمهوری
حقوق و مزایا :  وزارت کار + بیمه توافقی
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم - آشنایی با ایمیل و تایپ
12345678910...