12345678910...
تاریخ اعلام نیاز : 1393/07/30    
کد کار : SSK-5829 شغل درخواستی : منشی
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 30 سال ساعت کار : 9 تا 17:30 - پنجشنبه ها تا 13:30
نوع فعالیت : فروش لوازم خانگی محدوده فعالیت : میدان جمهوری
حقوق و مزایا :  وزارت کار + بیمه توافقی
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم - آشنایی با ایمیل و تایپ
تاریخ اعلام نیاز : 1393/07/27    
کد کار : SSK-5827 شغل درخواستی : خدمات - تحصیلدار
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8 تا 16:00 - پنجشنبه ها نیمه وقت
نوع فعالیت : اتحادیه شرکتهای تعاونی محدوده فعالیت : میدان جمهوری
حقوق و مزایا :  حقوق 750000 + بیمه از روز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
حداقل دیپلم - نظافت و پذبرایی و کارهای بیرون از دفتر انجام دهد. متین و با اخلاق
تاریخ اعلام نیاز : 1393/07/27    
کد کار : SSK-5826 شغل درخواستی : حسابدار
جنسیت نیروی مورد نیاز : هردو تعداد نیروی مورد نیاز : 2
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8 تا 16:00 - پنجشنبه ها نیمه وقت
نوع فعالیت : اتحادیه شرکتهای تعاونی محدوده فعالیت : میدان جمهوری
حقوق و مزایا :  حقوق 1000000 + بیمه از روز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
لیسانس حسابداری - 5 سال سابقه کاری
تاریخ اعلام نیاز : 1393/07/27    
کد کار : SSK-5824 شغل درخواستی : انباردار
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 2
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8 الی 16 و پنجشنبه نیمه وقت
نوع فعالیت : تولید قطعات کیت انشعاب آب و فاضلاب محدوده فعالیت : فلکه دوم صادقیه
حقوق و مزایا :  وزارت کار + مزایا + بیمه از روز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
حداقل فوق دیپلم یا اگر دیپلم باید سابقه کار مرتبط داشته باشد - آشنا به اکسل و word - حداقل 2 سال سابقه کار - کار را آموزش میدهند
تاریخ اعلام نیاز : 1393/07/27    
کد کار : SSK-5822 شغل درخواستی : کارمند بازرگانی
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 3
سن مورد نیاز : 25-35 ساعت کار : برای 2 ماه 800 الی 900 بعد از آن افزایش حقوق - بیمه از ابتدا
نوع فعالیت : لوازم بهداشتی محدوده فعالیت : میرداماد
حقوق و مزایا :  7 الی 16 و دو پنجشنبه کار
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
لیسانس - زبان انگلیسی خوب - آشنا به کامپیوتر
تاریخ اعلام نیاز : 1393/07/27    
کد کار : SSK-5821 شغل درخواستی : نگهبان
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : 30-45 ساعت کار : 24-Dec
نوع فعالیت : لوازم بهداشتی محدوده فعالیت : کیلومتر 16 جاده قدیم
حقوق و مزایا :  800-900 + بیمه از ابتدا
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
حداقل دیپلم
تاریخ اعلام نیاز : 1393/07/27    
کد کار : SSK-5820 شغل درخواستی : نیروی چیدمان
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 5
سن مورد نیاز : 18-30 ساعت کار :  
نوع فعالیت : لوازم بهداشتی محدوده فعالیت : کلیه مناطق تهران
حقوق و مزایا :  700-800 + پورسانت + بیمه از ابتدا
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم
تاریخ اعلام نیاز : 1393/07/27    
کد کار : SSK-5819 شغل درخواستی : حسابدار
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : 25-35 ساعت کار : 7 الی 16 و در ماه دو پنجشنبه کار و دو پنجشنبه تعطیل
نوع فعالیت : لوازم بهداشتی محدوده فعالیت : کیلومتر 19 جاده قدیم
حقوق و مزایا :  برای 2 ماه آموزشی 900 بعد از آن افزایش حقوق دارند - بیمه از ابتدا
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
لیسانس حسابداری - مسلط به اکسل
تاریخ اعلام نیاز : 1393/07/27    
کد کار : SSK-5818 شغل درخواستی : فروشنده
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 10
سن مورد نیاز : 18-30 ساعت کار : بستگی به ساعت فروشگاه
نوع فعالیت : لوازم بهداشتی محدوده فعالیت : تمام مناطق تهران
حقوق و مزایا :  700 الی 800 + پورسانت + بیمه از اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم - فروشنده در فروشگاههای زنجیره ای و داروخانه ها
تاریخ اعلام نیاز : 1393/07/27    
کد کار : SSK-5816 شغل درخواستی : خدماتی
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 2
سن مورد نیاز : زیر 35 سال ساعت کار : 8 الی 17.30 و پنجشنبه تعطیل (در صورت داشتن سفارش و نصب اضافه کار اجباری هست)
نوع فعالیت : ساخت صندلی محدوده فعالیت : آزادی به سمت جاده مخصوص
حقوق و مزایا :  وزارت کار + بیمه از ابتدا (دریافتی کل 1/200)
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
متین و موقر باشد - از نظر جسمانی قوی باشند - جابجایی صندلی - 1 هفته آزمایشی
12345678910...