12345678910...
تاریخ اعلام نیاز : 1393/11/05    
کد کار : SSK-5977 شغل درخواستی : سرایدار
جنسیت نیروی مورد نیاز : هردو تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : زیر 40 سال ساعت کار : تمام وقت
نوع فعالیت : تولید کننده محدوده فعالیت : آیت الله کاشانی
حقوق و مزایا :  وزارت کار - بیمه از روز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
حتما متاهل - بدون بچه - زیر 40 سال کارت پایان خدمت الزامی میباشد - اهل دود نباشند
تاریخ اعلام نیاز : 1393/11/05    
کد کار : SSK-5975 شغل درخواستی : کارمند اداری
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 32 سال ساعت کار : 7:30 - 16:00 - پنجشنبه ها تعطیل
نوع فعالیت : تولیدکننده لوله های فولادی محدوده فعالیت : شهرک غرب
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار - بیمه بعداز 2 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم به بالا - تسلط به تایپ - تسلط به word - اکسل - انجام اتوماسیون اداری
تاریخ اعلام نیاز : 1393/11/01    
کد کار : SSK-5973 شغل درخواستی : مسئول دفتر
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : 32 سال ساعت کار : 9 تا 18:00 - پنجشنبه تا 14
نوع فعالیت : نرم افزار همراه اول محدوده فعالیت : خیابان فاطمیه
حقوق و مزایا :  حداقل 800000 - بیمه بعد از 2 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم به بالا - مسلط به کامپیوتر - نامه نگاری و انجام امور اداری
تاریخ اعلام نیاز : 1393/11/01    
کد کار : SSK-5971 شغل درخواستی : منشی
جنسیت نیروی مورد نیاز : هردو تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : زیر 35 سال ساعت کار : 8 تا 16:00 - پنجشنبه ها تا 12
نوع فعالیت : لبنی محدوده فعالیت : بزرگراه فتح
حقوق و مزایا :  وزارت کار + بیمه از روز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم به بالا - هماهنگ کننده - پاسخگوی تلفن - انجام امور دفتری - حداقل 1 سال سابقه کار
تاریخ اعلام نیاز : 1393/10/30    
کد کار : SSK-5970 شغل درخواستی : حسابدار
جنسیت نیروی مورد نیاز : هردو تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : 23 تا 40 سال ساعت کار : 8:30 تا 17:00 - پنجشنبه ها تا 12
نوع فعالیت : حمل و نقل محدوده فعالیت : خیابان امام خمینی
حقوق و مزایا :  حقوق 1000000 - بیمه از روز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
کاردانی یا کارشناسی - حداقل 3 تا 5 سال سابقه کار - آشنایی با نرم افزار تدبیر
تاریخ اعلام نیاز : 1393/10/30    
کد کار : SSK-5968 شغل درخواستی : آبدارچی
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : بازنشسته ساعت کار : 8 تا 15:00
نوع فعالیت : دفتر اسناد رسمی محدوده فعالیت : پاسداران
حقوق و مزایا :  500000 ثابت + 200000 پاداش
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
باسواد - کارهای بیرون هم انجام دهند.
تاریخ اعلام نیاز : 1393/10/30    
کد کار : SSK-5966 شغل درخواستی : کمک حسابدار
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : 25 تا 35 سال ساعت کار : 9 تا 17:00 - پنجشنبه ها تا 13
نوع فعالیت : حسابداری محدوده فعالیت : جمالزاده شمالی
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار - بیمه بعد از 3 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
فوق دیپلم یا کارشناسی - سابقه مهم نیست - آموزش داده میشود.
تاریخ اعلام نیاز : 1393/10/28    
کد کار : SSK-5964 شغل درخواستی : مدیر فروش
جنسیت نیروی مورد نیاز : هردو تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 40سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه ها نیمه وقت
نوع فعالیت : تبلیغات محدوده فعالیت : میرداماد
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار - بیمه بعد از دو ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
لیسانس - سابقه کار در زمینه فروش
تاریخ اعلام نیاز : 1393/10/28    
کد کار : SSK-5963 شغل درخواستی : کارمند دفتری
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 30 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه ها نیمه وقت
نوع فعالیت : تبلیغات محدوده فعالیت : میرداماد
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار - بیمه بعد از دو ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم به بالا - آشنایی با اینترنت - مسلط به word - اکسل
تاریخ اعلام نیاز : 1393/10/28    
کد کار : SSK-5962 شغل درخواستی : منشی
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 30 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه ها نیمه وقت
نوع فعالیت : تبلیغات محدوده فعالیت : میرداماد
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار - بیمه بعد از دو ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم - آشنایی با اینترنت - مسلط به word - اکسل
12345678910...