12345678910...
تاریخ اعلام نیاز : 1393/09/02    
کد کار : SSK-5866 شغل درخواستی : خدماتی
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 45 سال ساعت کار : 9:30 تا 17:30
نوع فعالیت : آژانس هواپیمایی محدوده فعالیت : میدان انقلاب
حقوق و مزایا :  طبق وزارت کار + بیمه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
سیکل به بالا
تاریخ اعلام نیاز : 1393/08/29    
کد کار : SSK-5864 شغل درخواستی : مهندسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 22 روز کاری - 8 روز استراحت
نوع فعالیت : مشاور راهسازی محدوده فعالیت : میدان فاطمی
حقوق و مزایا :  حقوق توافقی + بیمه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
مدرک دانشگاه دولتی - محل خدمت در اورومیه میباشد
تاریخ اعلام نیاز : 1393/08/29    
کد کار : SSK-5863 شغل درخواستی : منشی
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 30 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه ها نیمه وقت
نوع فعالیت : سنگ های ساختمانی محدوده فعالیت : خیابان کشاورز
حقوق و مزایا :  طبق وزارت کار + بیمه بعد از 3 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم - مسلط به آفیس - روابط عمومی خوب
تاریخ اعلام نیاز : 1393/08/28    
کد کار : SSK-5861 شغل درخواستی : کارمند دفتری
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه ها 14
نوع فعالیت : همایش یادواره شهدا محدوده فعالیت : خیابان کمیل - خ خرمشهر
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار + بیمه بعد از 3 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
لیسانس - روابط عمومی خوب - انجام امور اداری
تاریخ اعلام نیاز : 1393/08/28    
کد کار : SSK-5860 شغل درخواستی : منشی
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه ها 14
نوع فعالیت : همایش ها یادآوره های شهدا محدوده فعالیت : خیابان کمیل - خ خرمشهر
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار + بیمه بعد از 3 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم - روابط عمومی خوب
تاریخ اعلام نیاز : 1393/08/26    
کد کار : SSK-5858 شغل درخواستی : کارگر انبار
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 10
سن مورد نیاز : زیر 30 سال ساعت کار : 7:15 - 15:15 + گاهی اوقات اضافه کاری
نوع فعالیت : پخش دارو محدوده فعالیت : جاده مخصوص
حقوق و مزایا :  طبق قانون کار - پاداش + هزینه نهار پرداخت میشود
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم
تاریخ اعلام نیاز : 1393/08/20    
کد کار : SSK-5856 شغل درخواستی : خدماتی
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8 تا 18:00 - پنجشنبه ها تا 15
نوع فعالیت : پوشاک محدوده فعالیت : نبش سه راه جمهوری
حقوق و مزایا :  حقوق 700000- - بیمه بعد از 3 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
سواد خواندن و نوشتن داشته باشد - موجه و مرتب
تاریخ اعلام نیاز : 1393/08/19    
کد کار : SSK-5855 شغل درخواستی : کنترل کیفیت (بسته بند - شمارش - کد )
جنسیت نیروی مورد نیاز : هردو تعداد نیروی مورد نیاز : 3
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 8 تا 18:00 - پنجشنبه ها تا 15
نوع فعالیت : پوشاک محدوده فعالیت : نبش سه راه جمهوری
حقوق و مزایا :  حقوق 700000- - بیمه بعد از 3 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم
تاریخ اعلام نیاز : 1393/08/18    
کد کار : SSK-5853 شغل درخواستی : خدماتی
جنسیت نیروی مورد نیاز : هردو تعداد نیروی مورد نیاز : 10
سن مورد نیاز : تا 40 سال ساعت کار : 8 تا 17:00 - پنجشنبه ها نیمه وقت
نوع فعالیت : خدمات محدوده فعالیت : خیابان ولیعصر
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار + مزایا + بیمه بعد از یک ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
سیکل به بالا
تاریخ اعلام نیاز : 1393/08/17    
کد کار : SSK-5851 شغل درخواستی : گرافیست
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 9 تا 17:00 - پنجشنبه ها تا 13
نوع فعالیت : تابلوساز محدوده فعالیت : خیابان رودکی
حقوق و مزایا :  پایه حقوق وزارت کار + بیمه بعد از یک ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
تسلط به نرم افزار فتوشاپ و کرل
12345678910...