12345678910...
تاریخ اعلام نیاز : 1393/09/24    
کد کار : SSK-5909 شغل درخواستی : گرافیست
جنسیت نیروی مورد نیاز : هردو تعداد نیروی مورد نیاز : 2
سن مورد نیاز : تا 30سال ساعت کار : 9 تا 17:00 - پنجشنبه ها تا 13
نوع فعالیت : کارهای تبلیغات رستوران محدوده فعالیت : خیابان شهرآرا
حقوق و مزایا :  700000 - بیمه بعد از 2 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم به بالا - مسلط به فتوشاپ و کرل
تاریخ اعلام نیاز : 1393/09/24    
کد کار : SSK-5908 شغل درخواستی : اپراتور
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 3
سن مورد نیاز : تا 30سال ساعت کار : 9 تا 17:00 - پنجشنبه ها تا 13
نوع فعالیت : کارهای تبلیغات رستوران محدوده فعالیت : خیابان شهرآرا
حقوق و مزایا :  700000 - بیمه بعد از 2 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم - تسلط به کامپیوتر
تاریخ اعلام نیاز : 1393/09/24    
کد کار : SSK-5906 شغل درخواستی : کارمند دفتری
جنسیت نیروی مورد نیاز : هردو تعداد نیروی مورد نیاز : 2
سن مورد نیاز : تا 35سال ساعت کار : 9 تا 17:00 - پنجشنبه ها تا 14
نوع فعالیت : حسابداری و حسابرسی محدوده فعالیت : خیابان میرداماد
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار - بیمه بعد از 3 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
کاردانی یا کارشناسی - با سابقه کار و آشنایی به انجام امور حسابداری - در صورت نداشتن سابقه کار دو ماه بدون حقوق
تاریخ اعلام نیاز : 1393/09/23    
کد کار : SSK-5905 شغل درخواستی : کارمند دفتری
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 2
سن مورد نیاز : تا 32 سال ساعت کار : 9 تا 17:00 - پنجشنبه ها تا 14
نوع فعالیت : حسابداری و حسابرسی محدوده فعالیت : خیابان میرداماد
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار - بیمه بعد از 3 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم به بالا - (مسلط به word - اکسل ) - روابط عمومی خوب
تاریخ اعلام نیاز : 1393/09/23    
کد کار : SSK-5902 شغل درخواستی :  راننده مدیرعامل
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : 25 تا 35 سال ساعت کار : 7 تا 18 - پنج شنبه ها تعطیل - اضافه کاری
نوع فعالیت : مشاور راهسازی محدوده فعالیت : میدان فاطمی
حقوق و مزایا :  حقوق توافقی - بیمه از روز اول + بیمه تکمیلی
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
حداقل دیپلم - تمیز و مرتب و قانونمند باشد
تاریخ اعلام نیاز : 1393/09/19    
کد کار : SSK-5901 شغل درخواستی : خدماتی
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 45 سال ساعت کار : 8 تا 16:30 - پنجشنبه ها تعطیل
نوع فعالیت : خدماتی محدوده فعالیت : میدان آرژانتین
حقوق و مزایا :  حداقل وزارت کار + بیمه بعد از یک ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
سواد خواندن و نوشتن داشته باشند - تمیز و مرتب باشند. در هفته 2 یا 3 روز نهار درست کند
تاریخ اعلام نیاز : 1393/09/18    
کد کار : SSK-5899 شغل درخواستی : پرستار کودک و سالمند
جنسیت نیروی مورد نیاز : خانم تعداد نیروی مورد نیاز : 5
سن مورد نیاز : 20 تا 45 سال ساعت کار : روزانه - شیفتی
نوع فعالیت : خدمات پرستاری محدوده فعالیت : ضلع جنوبی میدان منیره
حقوق و مزایا :  700000 تا 1500000 + البته بیمه بستگی به کارفرما دارد.
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
سالم و مرتب باشد
تاریخ اعلام نیاز : 1393/09/18    
کد کار : SSK-5897 شغل درخواستی : آبدارچی
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 35 سال ساعت کار : 7 تا 17:00 - پنجشنبه ها تعطیل
نوع فعالیت : نفت و گاز محدوده فعالیت : شریعتی
حقوق و مزایا :  پایه حقوق وزارت کار + بیمه از روز اول - با اضافه کاری تا 1200000
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
تمیز و مرتب باشد
تاریخ اعلام نیاز : 93/09/16    
کد کار : SSK-5895 شغل درخواستی : منشی
جنسیت نیروی مورد نیاز : آقا تعداد نیروی مورد نیاز : 1
سن مورد نیاز : تا 32 سال ساعت کار : 7:30 تا 16:30 - پنجشنبه ها اضافه کاری
نوع فعالیت : تولید قطعات توربین محدوده فعالیت : صادقیه
حقوق و مزایا :  حقوق وزارت کار + بیمه از روز اول
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
دیپلم - مسلط به word - اکسل
تاریخ اعلام نیاز : 93/09/16    
کد کار : SSK-5893 شغل درخواستی : معماری
جنسیت نیروی مورد نیاز : هردو تعداد نیروی مورد نیاز : 5
سن مورد نیاز : تا 38 سال ساعت کار : 9 تا 17:00 - پنجشنبه ها تا 14
نوع فعالیت : فنی و مهندسی محدوده فعالیت : میدان فاطمی
حقوق و مزایا :  حقوق توافقی - بیمه بعد از 3 ماه
تحصیلات ، مهارت ، و خصوصیات مورد نظر :
فقط مدرک تحصیلی مد نظر است - زبر وزرنگ باشد
12345678910...